Pracownia Ikon Veraikon

38 – 607 Cisna 4

Kontak email:

[email protected]

www:

ikony.bieszczady.net.pl

Matka Boża Piekarska

Matka Boża Piekarska

Historię tego wizerunku napisało samo życie. Pierwotnie bowiem pod tym imieniem funkcjonowała zupełnie inna ikona, która aktualnie znana jest jako Matka Boża Opolska z Katedry Świętego Krzyża w Opolu. Obraz był jednak wywożony z Piekar Śląskich do Opola z obawy przed licznym zagrożeniami – choćby ze strony Turków. Z bocznej nawy przeniesiono do ołtarza głównego inny wizerunek, który również został otoczony czcią wiernych. Przed nim to modlił się sam Sobieski zmierzający z odsieczą pod Wiedeń. Jak ustalono podczas prac konserwatorskich Karol Zisper, który miał podjąć się renowacji obrazu u schyłku XVII w. zdecydował się na namalowanie zupełnie nowego obrazu. Właśnie nad tym dziełem pochyliliśmy się w Pracowni w ostatnim czasie. Badania kolejnych warstw potwierdziły, że nie ma pod nim innego wizerunku. Ten zaś, który był pierwotnie „kopią” Matki Bożej Opolskiej/Piekarskiej znajduje się w kaplicy bocznej obok zakrystii. Poniższy wizerunek jest otoczony ciągłym kultem, został koronowany już 1925 roku – choć od tego zdarzenia korony zostały dwukrotnie skradzione. Ostatnia rekoronacja miała miejsce 15 września 1985 z rąk biskupa Herberta Bednorza. Piekarskiej Pani została zawierzona cała diecezja katowicka, jest patronką Ślązaków, górników i hutników.