Pracownia Ikon Veraikon

38 – 607 Cisna 4

Kontak email:

[email protected]

www:

ikony.bieszczady.net.pl

Aktualności

Kategoria aktualności

Category Archive Wokół Ikony

Madonna z Przydonicy

O wizerunku przydonickiej Bogurodzicy.

Częścią stałej ekspozycji stworzonej przez pracownię są kopie polskiego malarstwa tablicowego – m.in. zwracająca za każdym razem Państwa uwagę Madonna z Przydonicy. Oryginał obrazu datowany jest na XV wiek i znajduje się obecnie w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Przydonicy. Stanowi centralną część tryptyku przeniesionego do przydonickiego kościoła parafialnego z nieistniejącej świątyni czternastowiecznej.
Zdjęcie madonny z Przydonicy

Read More

Ikona Etiopska

Ikona z Etiopii.

W kręgu zainteresowań pracowni znajduje się m.in. ikona etiopska – przykłady wzorowanych na sztuce sakralnej z Etiopii ikon zobaczyć mogą Państwo na stworzonej przez nas stałej ekspozycji.

Sztuka Etiopii jest w ogromnej większości sztuką sakralną. Kraj w połowie IV wieku przyjął chrześcijaństwo. Do dzisiaj życie religijne w Etiopii zdominowane jest przez tzw. Etiopski Kościół Ortodoksyjny (kościół chrześcijański mający korzenie na terenie starożytnej Aleksandrii; stąd posiada elementy wspólne z kościołem egipskim określanym mianem koptyjskiego; zawsze jednak posiadał w sobie wiele odrębności, a dziś jest kościołem w pełni niezależnym, od początku cechowało go także czerpanie z tradycji judaistycznych).

Read More

Geneza Ikony

„Zobaczyliśmy to, o czym usłyszeliśmy” czyli o genezie ikony.

Tradycja tworzenia ikon istnieje od czasów głoszenia Ewangelii przez apostołów, a więc od początków chrześcijaństwa. Co więcej ikona stanowi jego integralną część i jego nieodzowny atrybut. Mylne jest jednak twierdzenia, że praprzodkiem świętego wizerunku jest pogański idol; Stary Testament zakazuje przecież przedstawiania boskiej podobizny. Początek przedstawień religijnych w rzeczywistości – dość paradoksalnie – bierze się właśnie z faktu ich wcześniejszego nieistnienia.

Read More