Pracownia Ikon Veraikon

38 – 607 Cisna 4

Kontak email:

[email protected]

www:

ikony.bieszczady.net.pl

Jadwiga Denisiuk – urodziła się w 1951 roku w Zamościu. Po ukończeniu studiów rolniczych na Akademii Rolniczej w Krakowie osiedla się w urokliwych Bieszczadach, począwszy od Sredniej Wsi, Skorodne, Cisna, Wańkowa. Sztuki ikonopisania uczy się przez kilka lat, począwszy od pracowni konserwatorskiej Agnieszki Kwiatkowskiej – Słowik, a od 1990 roku pracuje samodzielnie. W swoich pracach posługuje się techniką tempery jajowej z wykorzystaniem technik pozłotniczych -obowiązującej i uświęconej tradycją w ikonopisarstwie. W swoim dorobku artystycznym ma prace wystawiane w Czarnej, Lesku, we Francji oraz wiszące w cerkwiach i kościołach.

W najbliższym czasie planuje nowe, duże wystawy, na których pokaże ikony karpackie. Odzwierciedlają one charakter pogranicza dwóch kultur: wschodniej i zachodniej. Prowadząc pracownie ikon wraz ze współpracownikami wykonuje kopie średniowiecznych ikon ruskich, greckich i gotyckiego malarstwa tablicowego. Na uwagę zasługują piękne bieszczadzkie ikony Matki Boskiej. W odnowionej cerkwi w Łopience znajduję się replika cudownego obrazu z Polańczyka.