Pracownia Ikon Veraikon

38 – 607 Cisna 4

Kontak email:

[email protected]

www:

ikony.bieszczady.net.pl

Papież

Pracownia Ikon Veraikon wyróżniona możliwością wykonania ikony dla Papieża Franciszka

Ikona dla Papieża

Pracownia Ikon Veraikon wyróżniona możliwością wykonania ikony dla Papieża Franciszka

Podczas ostatniej – i pierwszej – oficjalnej wizyty nowego Prezesa Rady Ministrów w Watykanie Ojcu Świętemu została wręczona ikona pochodząca z naszej pracowni. Do spotkania doszło 4 czerwca 2018 roku. Ikonę wykonaliśmy na zamówienie Kancelarii Szefa Rządu; na prezent dla Ojca Świętego wybrany został wizerunek Chrystusa Pantokratora. Postać Chrystusa przedstawiona na ikonie stanowi kopię fragmentu kompozycji Deesis z cerkwi w Bartnem. Ikona ta, datowana na XVI wiek jest obecnie częścią stałej ekspozycji sztuki sakralnej w Muzeum Historycznym w Sanoku. Stanowi wzorcowy przykład ikony z terenu Karpat.

Fot. Krystian Maj/KPRM

Deesis stanowi centralny temat ikonostasu oraz temat, wokół którego ikonostas powstawał. Jest ikoną ‘powtórnego przyjścia’ przy czym wyraża ufność i nadzieję zbawienia, stając się zobrazowaniem odmiennym od przpełnionego trwogą Sądu Ostatecznego spotykanego w sztuce zachodniej. Trzonem kompozycji Deesis jest grupa trzech postaci – w kolejności Matka Boża, Chrystus Pantokrator Tronująy oraz Jan Chrzcieciel. Postacie Bogurodzicy i św. Jana symbolizują ideę wstawiennictwa za ludność oraz łączność Starego i Nowego Testamentu.

Fot. Muzeum Historyczne w Sanoku

Centralne miejsce w kompozycji należy do Chrystusa w Chwale, ukazanego frontalnie, błogosławiącego i prezentującego Pismo Święte otwarte na słowach: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11.23-30)”, co stanowi nawaływanie do naśladownictwa, wstępowania na drogę, która jest drogą Zbawienia. Obecność Archaniołów potwierdza wymiar ikony traktujący o losach pośmiertnych człowieka oraz celu i przeznaczeniu świata.

 

Veraikon